Divadýlko na dlaniDivadýlko na dlani
O nás
Novinky
Program
Repertoir
Soubor
Studio
Fotoalbum
Videoalbum
Kudy k nám
Partneři
Kontakty
Blog
Divadelní nepravidelný občasník
Facebook
Krajská přehlídka Popelka na dlani
Prodej vstupenek online
soubor

Vlasta Bobková

host
Kdo jsem
Režisérka a herečka z nedalekého bakovského souboru Tyl, která je ze všech bakovských nejstatečnější, protože šla do hol-portu s námi. Povahově je to žena až neuvěřitelně vlídná, klidná a milá, až nelze uvěřit, že je to občanským povoláním zubařka. Doufáme, že jí na našem jevišti nevidíme naposled. Ona ta moje cesta byla spíše cestou k divadlu ochotnickému, jak se u nás podnes říká amatérskému divadlu. Však ten náš spolek existuje už od roku 1873. Jako holka jsem vždycky záviděla babičce a tetě, které v bakovských představeních účinkovaly, a ráda jsem se předváděla s básničkami a různými scénkami na veřejnosti. Coby školní dítko jsem hrala svoji první roli černokněžníka s velkou vážností . Když mi bylo sedmnáct,sháněli bakovští ochotníci do Strakonického dudáka mladá děvčata do rolí lesních žínek. Za velkého špičkování mé rodiny,byla jsem vždycky pořádná česká holka při těle, jsem byla do role jedné z nich angažována a pronesla jsem i první verš na jevišti. Pak jsem vstoupila oficielně do členských řad ochotnického spolku a přišla první velká role - Mimi v Čapkově Loupežníkovi. Potom už následovaly role naivek v různých divadelních hrách, především komediích/LUmpacivagabundus, Nebe na zemi, Meridán, .../. Mé divadelničení přerušilo pouze studium medicíny, ale v pátém ročníku během příprav na poslední 2 státnice jsem už zase vesele v divadle zkoušela. Ani nevím , jak jsem to všechno mohla zvládnout. Po "vejšce " jsem pak s kamarádkou Magdou jezdila 2 roky na Lidovou konzervatoř, kde jsem absolvovala kurs auto rského divadla. Mimochodem po této stránce velmi obdivuji Vašeho divadýlkového principála , jak je schopen upravit hru pro svůj soubor, vyhmátnout to podstatné a dramaturgicky ji připravit. Pro mě výše uvedený kurs byl velkým přínosem pro techniku herectví a základy režijní práce. Pár režijních pokusů jsme už u nás také učinila. Ale asi v tom smyslu, že to někdo v tom souboru dělat musí, když všichni ostatní chtějí hrát. Moje "autorství" se spíše projevuje ve vymýšlení různých vystoupení a blbovin při oslavách jubileí a v divadelních klubech. Náš, bakovský, divadelní spolek existuje nyní jako občanské sdružení . Tam na mě byla "hozena" funkce předsedky ně , takže se te´d hodně zabývám i organizačními věcmi kolem divadla - financemi, smlouvami, plány činnosti , žádostmi o dotace a jednáním s představiteli Města Bakova , v jehož budově zvané Radnice ,náš soubor působí. Ráda jsem proto přijala i nabídku Petra účinkovat ve hře " "8žen", protože tady mám možnost si hraní naplno užívat.V mé rodině se to sice nesetkalo s velkým ohlasem , protože se v posledním roce doma mnohdy jen otočím a zase někam mažu pryč.Ale já jsem ráda nahlédla do divadelní kuchyně u sousedů, poznala prima nové kamarádky a mohla jsem být trochu nápomocná při zrodu vyjímečné divadelní inscenace,a tou určitě divadýlkové představení "8 žen "je. A to vše, prosím v okresním městě!
Role
Bábi, tchýně 8 žen (2011-2017)
Paní Chanellová, hospodyně 8 žen (2011-2017)
© Divadýlko na dlani 1998 - 2023 | Webmaster