Divadýlko na dlaniDivadýlko na dlani
O nás
Novinky
Program
Repertoir
Soubor
Studio
Fotoalbum
Videoalbum
Kudy k nám
Partneři
Kontakty
Blog
Divadelní nepravidelný občasník
Facebook
Krajská přehlídka Popelka na dlani
Prodej vstupenek online
Voltaire repertoir

Candide

aneb Optimismus?FOTOGRAFIE
24. 11. 2013 >>
1. 11. 2012 >>
1. 11. 2012 >>
satirická komedie
premiéra:
1. 11. 2012
derniéra: 23. 4. 2015
délka představení: 60 minut
Stručně
Podivuhodné dobrodružství při hledání skutečné podstaty na souši, na moři i ve vzduchu, prováděné panem Candidem a jeho mentorem Panglosem.

Satirická komedie na motivy polemiky Candide, čili Optimismus (Candide, ou L`Optimisme) francouzského osvícenského filosofa Voltaira. Když v roce 1759 napsal a vydal svou polemiku, nemohl tušit, kolika jevištních realizací se jeho dílo dočká. Není snad divadelní disciplína, která by se touto satirou nezabývala. Balet, opera, činohra i muzikál – pokaždé šlo o specifické a svébytné ztvárnění putování Candida a Panglose světem, který přece je ten nejlepší z nejlepších.

I když se kolem přehnala století a my žijeme oproti Voltairovi v tak odlišných kulisách, divadlo zvané svět se hraje podle stejného scénáře – nemoce, války, trocha radosti, lži, manipulace, kapka štěstí, strach, sem tam láska. Snad i proto, má Candide stále co povědět našim současníkům. V roce 2012, v 15. divadelní sezoně, se s notnou dávkou smělosti chopilo textu také Divadýlko na dlani.

Východiskem byl nejen Voltairův spis, ale také dvě dramatizace. Tou první je úprava z 80. let a pochází z pera současného uměleckého šéfa příbramského divadla Milana Schejbala, působícího v té době v AnebDivadle. Druhou dramatizaci Voltaira má „na svědomí“ Kateřina Fixová, herečka a dramaturgyně (také divadlo A. Dvořáka Příbram), dlouhodobě spolupracující s souborem Divadýlka na dlani. Oba výše zmínění autoři dali režisérovi Petrovi Matouškovi volnou ruku k dalším úpravám. A tak se pilovalo, tu něco přidalo, tu něco ubralo, a výsledek už musí diváci posoudit sami. Vydáme se spolu s Candidem na cestu světem, který přece je… Jaký vlastně? To přece záleží i na nás. Doufejme. Proto nese představení i původní podtitul – optimismus.

Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet (* 21. 11. 1694 – † 30. 5. 1778) byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel. Napsal přes padesát literárních děl: povídek, románů, divadelních her, lyrických i epických básní, filozofických úvah, esejí a historických studií. Z jeho rozsáhlého literárního díla jsou dnes ceněny především satiry a filosofické eseje na politická, historická, vědecká a morální témata.

Voltaire pocházel ze zámožné rodiny a již od počátků se pohyboval ve vyšší společnosti. Vystudoval práva, ale již od studentských let se zajímal o literaturu a věnoval se jí. Třebaže byl zámožný, byl Voltaire velmi často pro své názory pronásledován, vězněn a žil v exilu. Přesto se mu dostalo významných poct. Byl královským historiografem, členem a ředitelem Akademie i hostem pruského krále Fridricha II. Vedl korespodenci s řadou významných evropských osobností mj. s Fridrichem II. a ruskou carevnou Kateřinou II.
Osoby a obsazení
Candide Martin Weiss
Panglos, Y-Souza, Uchazeči, Policista, Obyvatel Petr Matoušek
Kunhuta, Část armády, Ovívačka, Námořník, Pochop, Obyvatelka Blanka Kučerová
Baron, Jízdní oddíl, Jakub, Žid, Inkvizitor, Král Eldoráda, Pesimista Martin Radek Kotlaba
Paqueta, 2. voják, Námořník, Stařena, Herečka Kateřina Luňáková
1. voják, Řečník, Kakambo, Námořní kapitáni Klára Pabištová
Tvůrci
realizace scény a rekvizit, masky Jan Jíše
návrhy kostýmů Petr Matoušek
výroba kostýmů Simona Matoušková
Iva Kollinová
výběr hudby Petr Matoušek
hudební mix, světla a zvuk Libor Ševců
text brožury Radek Kotlaba
dramatizace Milan Schejbal
Kateřina Fixová
úprava textu a režie Petr Matoušek
Ocenění
doporučení na národní přehlídku Divadelní Piknik Volyně (krajská přehlídka Wintrův Rakovník 2013) tvůrčí kolektiv Divadýlka
cena za herectví kolektivu (krajská přehlídka Wintrův Rakovník 2013) Blanka Kučerová
Kateřina Luňáková
Klára Pabištová
Radek Kotlaba
Petr Matoušek
Martin Weiss
čestné uznání za inscenaci (krajská přehlídka Wintrův Rakovník 2013) tvůrčí kolektiv Divadýlka
čestné uznání za režii (krajská přehlídka Wintrův Rakovník 2013) Petr Matoušek
čestné uznání za herecký výkon v roli Candida (Divadelní Piknik Volyně 2013) Martin Weiss
doporučení inscenace do programu Jiráskova Hronova 2013 (Divadelní Piknik Volyně 2013) tvůrčí kolektiv Divadýlka
účast na přehlídce Čk uvádí (Činoherní klub, Praha 2013)

© Divadýlko na dlani 1998 - 2024 | Webmaster